Personlig assistans Göteborg -Hur vi arbetar och vad vi erbjuder

Personlig assistans i Göteborg

Vi är ett assistansföretag  som är verksamma i Göteborg och erbjuder personlig assistans av hög kvalitet.

Skräddarsytt kundavtal

Kundavtalet skräddarsys med dig utifrån dig och dina behov. Som kund är du delaktig i alla beslut som har att göra med din personlig assistans i Göteborg.

Gratis juridisk hjälp i Göteborg

Kostnadsfritt kan vi hjälpa dig med det juridiska arbetet som b la kan innefatta; ansökan till försäkringskassan, överklagan m.m..

Tillstånd och kollektivavtal för personlig assistans i Göteborg

Vi är en assistansanordnare som har tillstånd hos IVO (tillståndsplikten infördes 2011) och kollektivavtal som trygg anställning för dina assistenter.

Rikstäckande verksamhet med friskvård

Verksamheten har tillstånd att ta emot kunder i hela Sverige men vi är främst verksamma i Göteborg. Vi finns alltid tillgängliga, dygnet runt på  telefon, e-post eller kontorstider på kontoren.

Vi är ett assistansbolag som bl.a. erbjuder friskvårdsbidrag mot uppvisande av kvitto och kundaktiviteter.

Andra tjänst vi erbjuder i Göteborg

Vi erbjuder även boendestöd, ledsagning / ledsagarservice och avlösning samt hemtjänst i Göteborg.

Vd Ulla uttalar sig om vår personlig assistans i Göteborg

”Vi verkar i Göteborg och står för omsorg med kvalité. Våra kunders behov ska alltid bli sedda och hörda. Kunderna ska omvårdas på ett kärleksfullt sätt. Vår personlig assistans i Göteborg ska utgå ifrån värdeorden professionell, kunskap och värme. Vi har ett löfte till dig och det är att du ska få bästa möjliga assistans av oss.”

personlig assistans goteborg

Roliga aktiviteter i Göteborg

Vi har olika aktiviteter som tex resor, bio, matkurser mm

Arbetsmiljö är viktig för oss

Arbetsmiljö är den miljö du har omkring dig när du arbetar. Vi vill att den ska vara organiserad och du ska trivas på arbetet.
Vi ser till att samtliga anställda och kunder ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Vi strävar  alltid efter att minimera den psykiska och fysiska ohälsan hos de anställda och kunder. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Ingen bindningstid

Du väljer själv vilken uppsägningstid du vill ha. Vi vet att du kommer vara nöjd med oss och det är därför du inte har någon bindningstid hos oss.

Egen erfarenhet av personlig assistans i Göteborg

Vi har stor egen erfarenhet av personlig assistans i Göteborg och använder detta i vårt arbete som gör att vi har bra förståelse.

Höga löner till personalen i Göteborg

Vi tror på att ni ska ha höga löner för att stanna långsiktigt.

Jour-telefon dygnet runt

Vi har en jourtelefon så att du som kund eller anställd alltid kan nå oss vid krissituationer på icke kontorstid årets alla dagar.

Jurist som hjälper till med det juridiska arbetet

Fri juridisk rådgivning. Våra jurister hjälper dig kostnadsfritt vid ansökan och överklagan om assistanstimmar / assistansersättning hos kommunen eller Försäkringskassan.

Kollektivavtal med Pacta för trygg anställning

Vi är medlem i PACTA.

Kvalitetsledningssystem

Vi följer Socialstyrelsen föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och har ett väl utarbetat sådant system som du kan ta del av i din mobiltelefon.

Enkätundersökning som mäter att vi gör ett bra jobb!

Vi genomför enkätundersökningar varje halvår. Detta för att förebygga fel, brister och klagomål samt kontrollera hur kunden upplever den tjänst vi utför.

Nyhetsbrev som gör att du är insatt i verksamheten

Vi delar med oss av nyheter och saker som är viktiga att känna till när du är hos oss.

Personalomkostnader är generösa

Vi erbjuder höga friskvårdpengar och fika när du vill.

Pensioner och försäkringar

Vi ger er:

  • Pensionsförsäkring
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • Avtalsgrupplivförsäkring
  • Avtalsgruppsjukförsäkring

Rese- och traktamenten för arbete utanför Göteborg

Självklart har vi traktamenten och reseersättning till vår personal.

Närhet är viktigt

Vi finns alltid ett möte, telefonsamtal eller mail bort från dig. Alltid till hands.

Tillstånd för Göteborg

Socialstyrelsen/IVO gav oss tillstånd att bedriva verksamhet inom personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Tillsyn klarade vi galant

Under 2014 fick vi tillsyn av tjänstemän från Socialstyrelsen. Tillsynen gick igenom utan anmärkningar och har idag en mycket god och löpande kontakt med IVO och Socialstyrelsen.

Utbildning för utveckling…

Vi betalar gärna utbildningar och säkerställer att kvaliteten alltid är bra i vår verksamhet.

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.

E-post info@assistansanordnare.se eller +46844683877