11q-deletionssyndromet, 13q-deletionssyndromet, 18p-deletionssyndromet, 18q-deletionssyndromet

Vi hjälper kostnadsfritt dig att ansöka och få personlig assistans. Vi är specialiserade inom dessa diagnosområden och erbjuder vård av högsta kvalitet. Kontakta oss så får du veta mer.

Leave a Reply

%d bloggers like this: