Akrocefalosyndaktyli typ I, Akrocefalosyndaktyli typ III, Aktivatorproteinbrist, Akut intermittent porfyri, Alagilles syndrom

Dessa diagnoser är några exempel som specialiserat oss på, kontakta oss för mer information.